توقف تورم توسط دولت اقدامی مثبت بوده است/ اگر کسی عامدانه دولت را با مشکل مواجه کند به انقلاب لطمه زده است/فرمایش رهبری در خصوص جلوگیری از کنار زدن نیروهای مؤمن عملی نشده/ استانداران دولت اعتدال در قبال جریان تندرو و ساختار شکن کم آورده اند

نماینده مجلس در گفت‌وگو با منار: توقف تورم توسط دولت اقدامی مثبت بوده است/ اگر ...

ادامه مطلب »