بیکاری در لرستان به چشم هیچ دولتی نیامده است/بدون تبعیض با فساد اقتصادی رانت‌خواران و آقازادگان برخورد شود/پیگیری ما باعث شد وزارت کشور شهرستان شدن بخش ها را اولین بار در دستور کار قرار دهد

نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس گفت: مذاکرات هسته‌ای گرچه تاکنون دستاوردی برای ...

ادامه مطلب »