آقامحمدی در نطق میان دستور: مگر گوش دولت ها « کر » شده و « نمی‌شنوند » که لرستان بیکار ترین استان کشور است؟/در بودجه باز هم فاصله فقیر و غنی باقی است/دولتها بیشتر به فکر جایابی برای پوستر پخش کن ها هستند/به شأن و جایگاه معلم آن سان که باید باشد توجه شود

آقامحمدی در نطق میان دستور: مگر گوش دولت ها « کر » شده و « ...

ادامه مطلب »